Żylaki

Żylakami nazywamy trwałe, ograniczone rozszerzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać widocznych pod skórą wydłużonych, poskręcanych uwypukleń. Żylaki kończyn dolnych częściej występują u kobiet niż u mężczyzn, zwłaszcza po 40 roku życia. Należą one do najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród osób dorosłych. Szacuje się, że tym schorzeniem dotknięte jest około 20-50% dorosłej populacji. Przyczyny powstawania żylaków kończyn dolnych nie zostały do końca wyjaśnione. Przyjmuje się, że etiopatogeneza żylaków jest wieloczynnikowa. Najważniejszą rolę odgrywa niewydolność zastawek żylnych oraz wrodzone lub nabyte osłabienie ściany żył. Powstawaniu i powiększaniu się żylaków sprzyja długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej lub siedzącej, przebyta zakrzepica żył powierzchownych i/lub głębokich, liczne ciąże, podeszły wiek, zaparcia, uporczywy kaszel, otyłość. Niewielkie żylaki w początkowym okresie choroby nie wywołują żadnych dolegliwości, a chorzy zgłaszają się do lekarza z powodów estetycznych. W miarę postępu choroby pojawiają się: uczucie ciężkości i zmęczenia nóg, obrzęki stóp i goleni, bóle kończyn. Następstwem nieleczonych żylaków kończyn dolnych jest zwykle przewlekła niewydolność żylna mogąca doprowadzić do powstania znacznych obrzęków, przebarwień skóry, zmian troficznych i owrzodzeń żylnych. Operacyjne usunięcie żylaków należy do najskuteczniejszych metod leczenia tej choroby.

Operacja żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie poszerzonych patologicznie oraz niewydolnych żył powierzchownych. Rozległość operacji zależna jest od zaawansowania zmian w układzie żył powierzchownych. Ocenia się ją na podstawie badania ultrasonograficznego. Wynik tego badania decyduje o wyborze metody leczenia. Operację żylaków kończyn dolnych, zależnie od jej rozległości, można wykonać w znieczuleniu miejscowym, przewodowym (dolędźwiowym) lub rzadziej w ogólnym. Najczęściej operacje żylaków kończyn dolnych wykonuje się w znieczuleniu przewodowym, które znosi ból, stanowi mniejsze obciążenie dla chorego i wywołuje mniej powikłań. Podczas klasycznej operacji żylaków kończyn dolnych usuwa się poszerzone żyły (żylaki) o różnym umiejscowieniu oraz jedną lub dwie główne żyły powierzchowne – żyłę odpiszczelową i/lub odstrzałkową. O tym, czy główne żyły wymagają usunięcia decyduje wydolność ich zastawek określana w badaniu ultrasonograficznym. Usunięcie żyły odpiszczelowej wymaga wykonania nacięcia w okolicy pachwiny i kostki bocznej. Do żyły wprowadza się sondę – stripper za pomocą, którego usuwa się żyłę. Usuwanie poszerzonych splotów żylakowych wymaga zwykle licznych, niewielkich nacięć skóry na udzie i podudziu. Operację kończy zeszycie ran, założenie opatrunków oraz opasek elastycznych. Po zabiegu będzie Pan/Pani wymagał/a kontroli ambulatoryjnej oraz stosowania pończochy uciskowej o II stopniu ucisku przez 6-8 tygodni. Szwy zdejmuje się zwykle po około 10 dniach.