Czym jest przepuklina brzuszna?

Przepukliną brzuszną nazywamy nieprawidłowe uwypuklenie narządów jamy brzusznej (najczęściej jelit lub sieci większej) przez wewnętrzny otwór w powłokach jamy brzusznej. Jest to częste schorzenie występujące zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Wyróżniamy następujące rodzaje przepuklin brzusznych:

 • pachwinowa
 • pępkowa
 • udowa
 • kresy białej
 • pooperacyjna

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu przepuklin?

Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu przepuklin jest zaburzenie syntezy i dojrzewania kolagenu (głównego białka tkanki łącznej).
Powstawaniu przepuklin sprzyja także:

 • otyłość
 • duży i nagły wysyłek fizyczny
 • palenie papierosów
 • przewlekłe zaparcia
 • ciąża
 • choroby przewlekłe takie jak przerost prostaty, cukrzyca
 • uporczywy kaszel
 • powikłania zabiegów pooperacyjnych np. zakażenie rany pooperacyjnej

Jakie objawy towarzyszą przepuklinom?

Przepuklina brzuszna ujawnia się jako elastyczne uwypuklenie w okolicy nadbrzusza, pępka, pachwiny lub blizny pooperacyjnej. Często towarzyszą jej dolegliwości takie jak dyskomfort, ból, pieczenie lub pociąganie. Uwypuklenie może się powiększać podczas kaszlu, parcia lub wysiłku fizycznym, a cofa się po lekkim uciśnięciu lub przyjęciu pozycji leżącej.

Jak rozpoznać przepuklinę?

Przepuklina pachwinowa – stanowi ponad 60% przepuklin brzusznych. Znacznie częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Początkowo objawia się uczuciem pobolewania w pachwinie zwłaszcza po wysiłku fizycznym. Z biegiem czasu w okolicy pachwiny pojawia się uwypuklenie, które może schodzić do moszny i powodować jej powiększenie, gdy przepuklina jest znacznych rozmiarów.

Przepuklina udowa – zwykle występuje tylko u kobiet. Ujawnia się jako uwypuklenie na udzie, tuż poniżej pachwiny. Najczęściej jest niewielkich rozmiarów.

Przepuklina pępkowa – najczęściej pojawia się u osób otyłych lub u kobiet w ciąży. Może mieć również charakter wrodzony. Jej objawem jest uwypuklenie pojawiające się w pępku lub w jego okolicy.

Przepuklina pooperacyjna – stanowi powikłanie wcześniej przebytych zabiegów operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, zarówno laparoskopowych jak i klasycznych laparotomii. Najczęściej przepuklina taka powstaje w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji, a jej powstaniu sprzyja: zakażenie rany operacyjnej, otyłość, długotrwałe leczenie sterydami, cukrzyca, przewlekły nieżyt dróg oddechowych.

Przepuklina kresy białej – powstaje w środkowej części jamy brzusznej powyżej pępka, występuje ona trzy razy częściej u mężczyzn, zwykle z otyłością brzuszną.

Leczenie przepuklin brzusznych

Pacjenci bardzo często bagatelizują pojawienie się przepukliny i traktują ją jedynie jako defekt kosmetyczny. Zwlekają z wizytą u specjalisty do czasu, gdy dolegliwości utrudniają wykonywanie pracy zawodowej lub codzienne funkcjonowanie. Z biegiem czasu dolegliwości narastają, a nieoperowana przepuklina powiększa się, przez co może być trudniejsza do zoperowania. Zabieg operacyjny jest jedynym sposobem leczenia przepukliny. Odwlekanie planowej operacji naraża chorego na niebezpieczeństwo uwięźnięcia przepukliny, co może doprowadzić do martwicy jelit. W przypadku osób starszych i obciążonych innymi chorobami może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Dlatego tak istotne jest wykonanie zabiegu operacyjnego, gdy przepuklina jest niewielkich rozmiarów. Pasy przepuklinowe powinny być stosowane jedynie u chorych, którzy nie mogą być poddani leczeniu operacyjnemu.

Metody leczenia przepuklin.

 1. Tradycyjny zabieg operacyjny – chirurg wykonuje niewielkie cięcie długości ok. 8cm, a następnie wypreparowuje i odprowadza worek przepuklinowy do jamy brzusznej. Kolejnym etapem zabiegu jest zamknięcie ubytku powłok brzusznych. Może ono polegać na zszyciu tkanek własnych pacjenta lub co następuje częściej – wszyciu siatki polipropylenowej. W naszej klinice siatka mocowana jest do tkanek za pomocą specjalnego kleju tkankowej, co zmniejsza dolegliwości bólowe po zabiegu. Rana zszywana jest szwem ciągłym śródskórnym przez co blizna ma kształt prostej, cienkiej linii i jest praktycznie niewidoczna. W naszej klinice tym sposobem operujemy przepukliny pachwinowe, pępkowe, pooperacyjne i udowe. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub ogólnym.
 2. Laparoskopowa plastyka przepuklin pachwinowych – Jako jedna z nielicznych klinik oferujemy Państwu plastykę przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Chirurg rozpoczyna zabieg od 3 niewielkich cięć w powłokach jamy brzusznej, które służą do wprowadzenia portów. Po wytworzeniu odmy chirurg wprowadza cienkie narzędzia laparoskopowe, wypreparowuje i odprowadza worek przepuklinowy do jamy brzusznej, a następnie zamyka wrota przepukliny za pomocą siatki polipropylenowej. Po zabiegu pozostają trzy niewielkie blizny o długości ok. 2 cm każda. W porównaniu do operacji klasycznej, zabieg sposobem laparoskopowym jest mniej inwazyjny. Pacjent odczuwa mniejszy ból pooperacyjny, a okres rekonwalescencji jest dużo krótszy. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.